הטיפול שלך כואב?

המטרה של הטיפול זה לא לגרום לכאב אלא לשחרר את הגוף. במידה והשריר מכווץ או גיד מתוח המטרה היא לשחרר אותו ולרפא. במידה והכל תפוס ומכווץ זה יכאב גם ללא הטיפול שלי